lokalizacje Opis projektu / Project description   |   Przebieg projektu/ Project s progress   |   Zespół/ The team   |   Dla uczestników/ For the participants
logowanie | rejestracjaAGNIESZKA LASOTA, the author Agnieszka@agnieszka-lasota.pl 

phone +48 601 212023

MARIKA KUŹMICZ, supervisor, consultant,  m.kuzmicz@yahoo.pl 

phone +48502055130

 MONIKA TRAMŚ, production BWA Wrocław

ŁUKASZ POKOJSKI, photo and video documentation lpokojski@gmail.com

 ŁUKASZ HAJDUK,photo and video documentation  lukasz.hajduk@gmail.com

JACEK SCHODOWSKI, philosopher

MAGDALENIA I ARTUR FRANKOWSCY, graphic design studio@fontarte.com

ŁUKASZ GROMEK, web software design lg@g1studio.pl

 

AGNIESZKA LASOTA, autorka projektu Agnieszka@agnieszka-lasota.pl 601 212023

MARIKA KUŹMICZ, produkcja  m.kuzmicz@yahoo.pl +48502055130

MONIKA TRAMŚ, produkcja z ramienia BWA Wrocław

ŁUKASZ HAJDUK, Unisono Design, dokumentacja filmowa I fotograficzna, lukasz.hajduk@gmail.com

MARCIN SAMBORSKI, dokumentacja fotograficzna samborski.marcin@gmail.com 602787596

ŁUKASZ POKOJSKI, dokumentacja video

JACEK SCHODOWSKI, filozof

MAGDALENIA I ARTUR FRANKOWSCY, grafika studio@fontarte.com

ŁUKASZ GROMEK, informatyka, software lg@g1studio.pl

 

Face Blok - wszystkie prawa zastrzeżone